All-in-1 aanpak

Bescherm uw bezit

All-in-1 aanpak

Woning kopen?
Voorkom verassingen en laat een all-in-1 inspectie uitvoeren.

Een woning aankopen is een belangrijke beslissing die de meeste van ons niet vaak in hun leven doen. Hier wilt u zeker geen spijt van krijgen. Om mogelijke (verborgen) gebreken tevoren aan het licht te brengen adviseren wij u een all-in-1 inspectie te laten uitvoeren zodat u een goed beeld krijgt van de staat van de woning met betrekking tot de bouwkundige zaken, de mogelijke aanwezigheid van houtaantasters (bijvoorbeeld schimmels of houtworm), andere vormen van ongedierte of de aanwezigheid van asbest.


Houtaantasters

Houtrot
Bij een renovatie of verbouwing kunt u geconfronteerd worden met houtrot. Deze houtrot kan bij onjuiste behandeling uw constructie verder aantasten en zo onherstelbare schade veroorzaken aan vloer, draag- en dakbalken. Ook funderingspalen kunnen hierdoor verzwakt worden.

Schimmels
Een veroorzaker hiervan is de bijvoorbeeld de huiszwam. Hij de mede veroorzaker van schimmelschade in gebouwen. De huiszwam gedijt het beste in een vochtige en niet te koude omgeving. De echte huiszwam is zeer moeilijk te bestrijden. In hout veroorzaakt hij bruinrot.

De echte huiszwam is een hout aantastende schimmel en een vertegenwoordiger van de huisrot schimmels met het hoogste risicopotentieel in gebouwen. In Centraal-Europa veroorzaakt de schimmel ongeveer 32% van de door schimmel veroorzaakte bouwschade. Zoals alle huisrot schimmels, behoort de echte huiszwam tot de bruinrot schimmel. Naast hout is de schimmel ook te vinden op andere organische materialen zoals textiel, papier, spaanplaat, stro en riet.

Het grote gevaar van de echte huiszwam is dat de schimmel materiaal kan overgroeien of binnendringen. Zo kan het door het metselwerk of achter het pleisterwerk groeien en hierbij ernstige schade veroorzaken. Ook is de schimmel zoals alle schimmels schadelijk voor de gezondheid van de mens.

Plan van aanpak
Wij inspecteren uw gebouw en bepalen hierbij of u te maken heeft met huiszwam. Als dit het geval is zullen we een plan van aanpak op stellen hoe we deze kunnen bestrijden Huiszwam is erg lastig om goed te bestrijden, en vergt daarom veel specialisme.

Hout aantastende insecten
Daarnaast is een inspectie op drooghoutborders altijd zinvol. Dit zijn de larven van bijvoorbeeld houtworm of houtboktor die de balken van binnenuit verzwakken door hun knaagwerk.

Tijdens onze inspectie stellen wij vast of er sprake is van houtaantasting, en wat de oorzaak hiervan is. Hiervoor maken we een plan van aanpak om het veroorzakende probleem aan te pakken en vervolgens het probleem op de juiste wijze te herstellen.

Ongedierte inspectie en bestrijding
Ongedierte komt voor in vele varianten, maar we kennen er allemaal wel een paar.  Ratten, muizen, kakkerlakken, wespen, zilvervisjes, mieren, bedwants, vliegen en vlooien.

Tijdens onze inspectie controleren wij of er sprake is van een ongedierte probleem. Als we dit hebben aangetroffen zullen we een plan van aanpak opstellen om dit probleem op een milieuvriendelijke manier aan te pakken.

 

Weergaven: 18