Meer over ons specialisme

Kennis en ervaring

Wouters Projecten kan bogen op een jarenlange ervaring op het terrein van onderzoek en advies over asbestsaneringen op de meest diverse locaties in Nederland. Om u enig inzicht te geven ziet u onderstaand een overzicht van de verschillende objecten waar wij gewerkt hebben en wat ons betreft typische valkuilen zijn waar speciale aandacht voor nodig is .

gallerij
Woningen

Wilt u renoveren of aanbouwen, en is uw pand van voor 1994? Dan is de kans groot dat er asbest in uw woning aanwezig is. Dit kan zorgen voor stilstand tijdens de renovatie en in sommige gevallen zelfs tot gezondheidsrisico’s leiden.

Laat Wouters Projecten uw asbestinventarisatie uitvoeren, en samen zorgen wij ervoor dat u een concrete rapportage krijgt waar u verder mee kunt. Niet altijd hoeft asbest verwijderd te worden, het kan vaak ook afgeschermd worden. Zo blijven de niet risicovolle asbesthoudende materialen achter, en weet u waar ze aanwezig zijn. Wilt u liever overgaan tot asbestsanering? Laat Wouters Projecten u dan in contact brengen met een van de betrouwbare asbestsaneringsbedrijven in uw regio. Ook kunnen wij uw hele project van A tot Z uit handen nemen.

Ben u een VVE of een woningstichting? Ook dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen voor de mogelijkheden.

Wilt u een woningaankoop doen? Laat ons een asbestrapport opmaken om zo onnodig hoge kosten te voorkomen. Wij leveren indien gewenst vrijblijvend een saneringsofferte na ons onderzoek, zodat u mogelijk nog over de aankoopprijs kan onderhandelen. Slim en deskundig.

Capitool
Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn een vak apart. Dit is niet voor iedere inspecteur weggelegd. Laat Wouters Projecten uw bezit of project inspecteren en u adviseren. Zelfs als er recent een asbestonderzoek is uitgevoerd, komt er vaak nog genoeg naar boven. Dit kan uw werkzaamheden stilleggen, met blootstellingen en soms zeer hoge kosten tot gevolg. Bij Wouters Projecten kennen we de geschiedenis en hebben we veel interesse en respect voor monumentale panden. Het is een passie.

Wij kunnen voor u een duidelijk en overzichtelijke rapportage opstellen waaruit u weet waar asbest zich kan bevinden.

Aan de hand van uw plannen stellen wij een onderzoeksstrategie op. Dit gaat samen met een goed historisch onderzoek, dat vaak al op locatie door u gedaan is. Voor ons zijn bouwjaren en renovatiejaren heel belangrijk. Bel of mail ons vrijblijvend voor de mogelijkheden.

Wilt u een monument aankopen? Laat ons een asbestrapport opmaken om zo onnodig hoge kosten te voorkomen. Wij leveren indien gewenst vrijblijvend een saneringsofferte na ons onderzoek, zodat u mogelijk nog over de aankoopprijs kan onderhandelen. Slim en deskundig.

olie
Petrochemie

Petrochemische industriële projecten hebben te maken met revisies en onderhoudsstops. Dit kan gepaard gaan met het ongewenst vrijkomen van asbestvezels die risico’s kunnen veroorzaken voor mens en milieu. Veel industriële installaties komen uit landen waar nog asbest wordt verwerkt.

Laat Wouters Projecten uw site, gebouw of terrein  inspecteren op asbestverdachte materialen en een duidelijke en overzichtelijke rapportage opstellen waar de risicovolle en risico arme bronnen in vermeld staan. Zo nodig kan een asbestsaneringsbedrijf met deze rapportage de asbesthoudende bronnen saneren. Ook dit kunnen wij voor u regelen. Wouters Projecten heeft inspecteurs en adviseurs welke expertise hebben op het gebied van asbest in de Petrochemische industrie.

kaas
Voedingsmiddelen

In de voedingsmiddelen industrie heeft men regelmatig te maken met onderhoud en revisie. Ook onderhoudsstops zijn hier een onderdeel van. Wouters Projecten heeft voor diverse bedrijven in de voedingsmiddelen industrie asbestonderzoek uitgevoerd en deze begeleid.

Diverse onderdelen van uw installatie, welke ouder zijn dan 1994, kunnen asbest bevatten. In de zware industrie kunnen dat soms ook de hoog risico bronnen zijn. Soms zijn deze asbesthoudende onderdelen niet beschadigd, en kunnen ze best nog een tijdje mee. Laat Wouters Projecten u hierin adviseren of dit voor u verzorgen. Door middel van bouwkundige afscherming kan bijvoorbeeld uw leiding isolatie niet meer door medewerkers beroerd worden, en is het risico nihil.

oud
Ziekenhuizen

In ziekenhuizen van voor 1994 is vaak asbest gebruikt. Asbest is resistent tegen bacteriën en schimmels. Ook heeft het een grote brandwerende functie. Hierdoor is het veelal in ziekenhuizen gebruikt. Laat ons uw ziekenhuis preventief inspecteren of voorafgaand aan renovatiewerkzaamheden.

Wij stellen een rapportage op waarin de asbesthoudende materialen staan vermeld en die geschikt is voor een eventuele asbestsanering.

boot
Schepen

In de maritieme sector vindt men nog steeds veel asbesthoudende materialen. Dit omdat het nog niet in alle landen verboden is. Dus schepen uit 2020 kunnen nog steeds asbest bevatten. Wij kunnen voor u een onderzoek uitvoeren van uw schip, en een rapportage hiervan opstellen. Dit kan in het Nederlands maar ook in het Engels. Ligt uw schip aan de andere kant van de wereld, dit is geen probleem, we werken desgewenst op iedere locatie.

varkens
Agrarische sector

Op boerderijen kunnen diverse, veelal bekende, asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Maar vaak ook veel asbestvrije stoffen die op asbesthoudende producten lijken.

Als Wouters Projecten bij u een asbestonderzoek uitvoert, dan doen we datgene wat u nodig heeft. Duidelijkheid scheppen waar geen speld tussen te krijgen is. Heeft u een asbestsanering nodig, laat Wouters Projecten u dan in contact brengen met een asbestsaneerder in uw regio.

gvel
Kantoren

Gaat een kantoor renoveren? Gaat u aanbouwen? Of herbestemmen? Als u ons een asbestinventarisatie laat doen van uw eigendom, dan krijgt u een rapportage zoals u dat verwacht. Duidelijk, en professioneel. Met onze rapportage kunt u een vergunningsaanvraag doen.

Wilt u een vastgoed aankoop doen? Laat ons een asbestrapport opmaken om zo onnodig hoge kosten te voorkomen. Wij leveren indien gewenst vrijblijvend een saneringsofferte na ons onderzoek, zodat u mogelijk nog over de aankoopprijs kan onderhandelen. Slim en deskundig.

school
Scholen

In scholen van verschillende bouwjaren kunnen asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Ook kunnen deze materialen niet meer zichtbaar zijn door de vele renovaties door de jaren heen. Ze zijn dan verborgen, maar kunnen tijdens de nieuwe renovatie of sloop alsnog voor problemen zorgen.

Laat Wouters Projecten u hierin adviseren. Wij kunnen voor u het totale pakket uit handen nemen.

Weergaven: 19