Copyright & disclaimer

Bescherm uw bezit

Copyright & Disclaimer

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch (inclusief fotokopieën, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wouters Projecten.

Disclaimer
De informatie in de site wordt geleverd ‘zoals ze is’. Het gebruik van de informatie in de site op het internet en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie in de site op het Internet. Aan de samenstelling en inhoud van deze internetsite wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt Wouters Projecten geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze internetsite.

Links naar internetsites van derden
Deze internetsite kan mogelijk links naar internetsites bevatten die onder verantwoordelijkheid van derden vallen. Wouters Projecten is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites.